Počet záznamů: 1  

Characterization of the Mixed-Valent Intermediate (n = 3) of the Complex Series {(.mu., .eta.3:.eta.3-L)[(Ru(terpy)]2}n+ with the Unsaturated Bridging Ligand N,N´-Bis-(.alpha.-picolinoyl)hydrazido(2-) = L2-

 1. 1.
  0101051 - UFCH-W 20040045 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Knödler, A. - Fiedler, Jan - Kaim, W.
  Characterization of the Mixed-Valent Intermediate (n = 3) of the Complex Series {(.mu., .eta.3:.eta.3-L)[(Ru(terpy)]2}n+ with the Unsaturated Bridging Ligand N,N´-Bis-(.alpha.-picolinoyl)hydrazido(2-) = L2-.
  [Charakterizace meziproduktů se smíšenou valencí (n = 3 ) u série komplexů {(.mu.,.eta.3:.eta.3-L)[(Ru(terpy)] 2}n+ s nenasyceným můstkovým ligandem N,N-Bis-(.alfa.-picolinoyl)hydrazido(2-) = L2-.]
  Polyhedron. Roč. 23, č. 4 (2004), s. 701-707. ISSN 0277-5387. E-ISSN 1873-3719
  Grant CEP: GA ČR GA203/03/0821; GA MŠk OC D15.10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: EPR spectroscopy * hydrazido ligand * spectroelectrochemistry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.586, rok: 2004

  N,N''-Bis(alpha-picolinoyl)hydrazine H2L, a potentially bis-tridentate conjugated ligand in its doubly deprotonated form L2-, has been used to synthesize the diruthenium(II) complex {(mu-L)[Ru(terpy)](2)}(PF6)(2). Its electrochemical and spectroelectrochemical (UV-Vis-NIR, EPR) investigation reveals a mixed-valent ((RuRuII)-Ru-III) intermediate with electrochemical and spectroscopic characteristics related to those of the {(mu-adc-R)[Ru(bpy)(2)](2)}(3+) ions (adc-R2- = bis-bidentate C-substituted diacylhydrazido(2-) ligands): comproportionation constant K-c = 10(9.0) (CH2Cl2), intervalence charge transfer band at 1000 nm (epsilon = 3800 M-1 cm(-1)), EPR signal at g(perpendicular to) = 2.14, g(parallel to) = 1.953. The non-innocent nature of Ln- is inferred from comparative analysis of the spectroscopic data.

  N,N''-Bis(alfa-picolinoyl)hydrazin H2L, potenciálně bis-tridentátní konjugovaný ligand v jeho dvojnásobně deprotonované formě L2-, byl používán k syntéze dirutheniových(II ) komplexů {(mu-L)[Ru(terpy)](2)}(PF6)(2). Jeho elektrochemické a spektroelektrochemické (UV-VIS-NIR, EPR ) studium odhalilo existenci inermediátu se smíšenou valencí ((RuRuII)-Ru-III ) s elektrochemickými a spektroskopickými characteristikami podobnými jako u iontů {(mu-adc-R)[Ru(bpy)(2)](2) }(3+ ) (adc-R2- = bis-bidentate C-substituted diacyl hydrazido(2-) ligands): komproporcionační konstanta K-c = 10(9.0) (CH2CL2), intervalenční pás u 1000 nm (epsilon = 3800 M-1 cm(-1)), EPR signál s g(perpendicular) = 2.14, g(parallel) = 1.953. “Non-innocent” povaha Ln- je odvozena z komparativní analýzy spektroskopických dat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008519

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.