Počet záznamů: 1  

Synthesis of MCM-58: Incorporation of Aluminum and Iron into Framework Positions

 1. 1.
  0101050 - UFCH-W 20040044 RIV ZA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Košová, Gabriela - Ernst, S. - Hartmann, M. - Čejka, Jiří
  Synthesis of MCM-58: Incorporation of Aluminum and Iron into Framework Positions.
  [Syntéza zeolitu MCM-58: inkorporace hliníku a železa do struktury zeolitu.]
  Proceedings of the 14th International Zeolite Conference. Cape Town, 2004, s. 863-869. ISBN 0-958-46636-X.
  [International Zeolite Conference /14./. Cape Town (ZA), 25.04.2004-30.04.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: aluminum * iron * zeolite MCM-58
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Zeolite MCM-58 with aluminum and iron in the framework was synthesized using N-benzylquinuclidinium bromide as structure-directing agent in a wide range of ratios Si/Al = 20-60 and Si/Fe = 20-40 with the objective to investigate the incorporation of these metal cations into the silicate framework and to characterize the concentration and type of acid sites. Acid forms of Al (Fe) MCM-58 are characterized by the vibrations of bridging Si-OH-Al (Fe) groups at 3628 cm-1 and 3564 cm-1 (Al MCM-58) or 3646 cm-1 and 3500 cm-1 (Fe MCM-58), respectively. Both types of acid sites are accessible for d3-acetonitrile and pyridine probe molecules. Both (Al) and (Fe) MCM-58 exhibit substantial concentrations of Lewis sites (Al: 50 %; Fe: 90 %) over the whole Si/Al (Si/Fe) range. Only a small increase in the concentration of Bronsted-acid sites was achieved after calcination in a stream of ammonia.

  Zeolit MCM-58 s hliníkem a železem v mřížce byl připraven s N-benzylquinuclidin bromidem jako strukturně řídícím činidlem v širokém rozmezí poměrů Si/Al = 20 – 60 a Si/Fe = 20 – 40. Cílem studie bylo připravit zeolit MCM-58 jako alumosilikátové a železosilikátové analogy a charakterizovat koncentraci a typ kyselých center. Kyselé formy Al(Fe)MCM-58 jsou typické vibracemi můstkových skupin Si-OH-Al (Fe) o vlnočtu 3628 cm-1 a 3564 cm-1 pro Al-MCM-58 nebo 3646 cm-1 a 3500 cm-1 pro Fe-MCM-58. Oba typy zeolitů a jejich kyselých center jsou přístupné pro testovací molekuly, kterými byly d3-acetonitril pro Al-MCM-58 a pyridin pro Fe-MCM-58. Oba typy zeolitů vykazují značné množstvi Lewisovských kyselých center (Al: 50 % a Fe: 90 %) v celém rozsahu Si/Al (Fe) poměrů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008518

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.