Počet záznamů: 1  

Growth and Electrochemical Activity of the poly-L-lysine/poly-L-glutamic Acid thin Layer Films: An EQCM and Electrochemical Study

 1. 1.
  0101033 - UFCH-W 20040023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Hoffmannová, Hana - Fermín, D. - Krtil, Petr
  Growth and Electrochemical Activity of the poly-L-lysine/poly-L-glutamic Acid thin Layer Films: An EQCM and Electrochemical Study.
  [Růst a elektrochemické chování tenkovrstvých filmů z poly-L-lysinu a kyseliny poly-L-glutamové: EQCM a elektrochemické studium.]
  Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. Roč. 562, č. 2 (2004), s. 261-265. ISSN 0022-0728
  Grant CEP: GA AV ČR KJB4040305
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: ITIES * electron transfer * QCM
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.228, rok: 2004

  Quartz crystal microbalance (QCM) measurement and cyclic voltammetry were used to study the layer-by-layer growth of poly-L-lysine (p-Lys) and poly-L-glutamic acid (p-Glu) thin films and their ability to act as support for redox relays between metal electrodes and redox species in organic electrolytes. The mass of the film grown from buffered solution at constant pH depends on the composition of the buffer used. The growth proceeds in several stages with different mass increments for each poly-L-lysine and poly-L-glutamic acid layer. Ferro/ferricyanide confined into the polypeptide films can play the role of a redox relay between the electrode surface and the organic electrolyte. This was demonstrated on the impregnated polypeptide film/1,2-dichloroethane interface with decamethylferrocene dissolved as redox species in the organic phase. The transport of the ferro/ferricyanide in the polypeptide film is the rate limiting step of the electron transfer process.

  Křemenné mikrováhy a cyklická voltametrie byly použity ke studiu růstu tenkých vícevrstevných polypeptidových filmů z poly-L-lysinu a kyseliny poly L glutamové a jejich možné použití jako nosičů redoxního mediátoru pro zprostředkovaný přenos elektronu mezi kovovou elektrodou a redoxním systémem v organických elektrolytech. Hmotnost filmu řipravovaného z pufrovaných roztoků při stejném pH závisí na složení použitého pufru. Růst probíhá v několika stadiích, ve kterých se hmotnostní přírůstky jednotlivých vrstev poly-L-lysinu a kyseliny poly L glutamové mění. Hexakyanoželezitan draselný/hexakyanoželeznatan draselný inkorporovaný do polypeptidového filmu lze použít jako redoxní mediátor přenosu elektronu mezi povrchem elektrody a organickým elektrolytem. To bylo prokázáno v systému impregnovaný polypeptidový film|1,2-dichorethan obsahující dekamethylferrocen. Rychlost určujícím krokem pro reakci přenosu elektronu je transport hexakyanoželezitanu/hexakyanoželeznatanu v polypeptidovém filmu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008506

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.