Počet záznamů: 1  

A Computer Assisted Procedure of Assignments of Vibration-Rotation Bands of Asymmetric and Symmetric Top Molecules

 1. 1.
  0101017 - UFCH-W 20040006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Urban, Štěpán - Behrend, J. - Pracna, Petr
  A Computer Assisted Procedure of Assignments of Vibration-Rotation Bands of Asymmetric and Symmetric Top Molecules.
  [Aplikační program pro přiřazování vibračně-rotačních pásů molekul typu symetrického a asymetrického setrvačníku.]
  Journal of Molecular Structure. Roč. 690, - (2004), s. 105-114. ISSN 0022-2860. E-ISSN 1872-8014
  Grant CEP: GA MŠk ME 445; GA ČR GA203/01/1274
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: assigments of vibration-rotation spectra * combination differences * Loomis-Wood algorithm
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.200, rok: 2004

  An advanced graphically oriented interactive program package for assignments of complex (perturbed) vibration rotation spectra of asymmetric and symmetric top molecules has been developed. In addition to the well known Loomis-Wood algorithm, the new procedure takes advantage from a precise knowledge of the lower (e.g. ground) vibrational state energies, works with a realistic approximation of effective Hamiltonians for lower as well as upper vibrational states, and allows a combination difference inspection of spectral lines by the instant graphical representation of the appropriate parts of the analyzed experimental spectrum. Being linked to the combination difference checking, the new algorithm can directly assign the correct rotational quantum numbers as well as 'quality weightsö estimating relative accuracies of the identified lines.

  Práce představuje pokročilý graficky orientovaný interaktivní soubor programů vyvinutý pro přiřazování složitých (silně porušených) vibračně-rotačních spekter molekul typu asymetrického a symetrického setrvačníku. Vedle známého Loomis-Woodova algoritmu využívá program s výhodou přesnou znalost energií nižšího (např. základního) vibračního stavu, pracuje s realistickou reprezentací efektivního Hamiltoniámu jak pro nižší, tak pro vyšší vibrační stav a umožňuje průběžnou kontrolu správnosti přiřazení prostřednictvím kombinačních diferencí v přehledné grafické reprezentaci příslušných částí studovaného spektra. Využití spojení s kontrolou pomocí kombinačních diferencí umožňuje přímé přiřazování kvantových čísel a zároveň statistických vah jednotlivým identifikovaným spektrálním liniím.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000022

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.