Počet záznamů: 1  

Localization of Cu+ sites and framework Al positions in high-silica zeolites: Combined experimental and theoretical study

 1. 1.
  0100889 - UOCHB-X 20043077 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bulánek, R. - Čičmanec, P. - Knotek, P. - Nachtigallová, Dana - Nachtigall, Petr
  Localization of Cu+ sites and framework Al positions in high-silica zeolites: Combined experimental and theoretical study.
  [Lokalizace iontů Cu+ a mřížkových hliníků ve vysokosilikátových zeolitech: kombinovaná experimentální a teoretická studie.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 6, - (2004), s. 2003-2007. ISSN 1463-9076. E-ISSN 1463-9084
  Grant CEP: GA MŠk LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: high-silica zeolites * Cu+ sites * TPD simulations
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.076, rok: 2004

  Three types of Cu+ sites were distinquished from analysis of TPD spectra of CO in high-silica zeolites. Three Cu+ site types were found from the hybrid quantum mechanical/interatomic potential function study. An agreement between calculated desorption energies and those found from TPD curve fitting was found. The detail structure and coordination of Cu+ sites was assigned to individual peaks in TPD spectra

  Z analýzy TPD spekter CO desorbujícího z vysokosilikátových zeolitů obsahujících ionty Cu+ bylo zjištěno, že existují tři typy pozic iontů Cu+. Tři typy pozic Cu+ byly rovněž nalezeny teoreticky pomocí hybridní kvantově mechanické/molekulově mechanické studie. Byla nalezena dobrá shoda mezi vypočtenými desorpčními energiemi a desorpčními energiemi získanými fitováním experimentálních TPD křivek. Jednotlivým pásům v TPD spektrech byly přiřazeny konkrétní pozice Cu+ iontů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008371

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.