Počet záznamů: 1  

Airplane radiation dose decrease during a strong Forbush decrease

 1. 1.
  0100855 - UJF-V 20045112 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Spurný, František - Kudela, K. - Dachev, T.
  Airplane radiation dose decrease during a strong Forbush decrease.
  [Pokles dávky záření na palubě letadla v průběhu silné Forbushovské deprese.]
  Space Weather-the International Journal of Research and Applications. Roč. 2, S05001 (2004), s. 1-4. E-ISSN 1542-7390
  Grant ostatní: EC project(XE) FIGM-CT2000-00068
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: airplane dose * Forbush decrease * cosmic rays
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  An important decrease of onboard air crew exposure level was registered at the Forbush decrease observed during the period of disturbed solar conditions at the end of October 2003. The onboard dosimetry and geophysical data are presented and compared. Comparable decrease is observed for onboard measurements and geographically nearby cosmic ray neutron monitor's data. It seems that both quantitative and qualitative changes of cosmic rays fields accompany such type of events. Some previous data on similar results obtained during 2001 year both on solar cosmic ray events and Forbush decreases are also referred to and compared with new ones

  Významný pokles úrovně ozáření posádek letadel byl zaznamenán při Forbushovské depresi, pozorované během periody narušení sluneční aktivity koncem října 2003.Dozimetrie na palubě letadla a geofyzikální data jsou prezentovány a srovnávány. Pokles je srovnatelný pro výsledky měření na palubě a data geograficky blízkých neutronových monitorů kosmického záření. Zdá se, že takové typy událostí jsou doprovázeny kvantitativními a kvalitativními změnami polí kosmického záření. Některá data z podobných předchozích výsledků získaných během r. 2001 jak u slunečních erupcí tak u Forbushovské deprese jsou také zmíněny a srovnávány s novými daty
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008341

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.