Počet záznamů: 1  

Features of charge carrier transport determined from carrier extraction current in .mu.c-Si:H

 1. 1. 0100528 - FZU-D 20040384 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Juška, G. - Arlauskas, K. - Nekrašas, N. - Stuchlík, Jiří - Niquille, X. - Wyrsch, N.
  Features of charge carrier transport determined from carrier extraction current in .mu.c-Si:H.
  [Charakteristiky transportu nabitých nosičů náboje určené z proudu způsobeného extrakcí v .mu.c-Si:H.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. 299-302, - (2002), s. 375-379 ISSN 0022-3093
  Grant ostatní:VMSF(LT) 01SP-02
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: mobility of majority carriers * photoconductivity transport
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2002

  The results indicates that: the mobility of majority carriers causes temperature and electric field dependencies of conductivity; the photoconductivity transient is mainly determined by transient of charge carrier concentration; at room temperature the charge carrier transport is controlled by multiple trapping to energetic distributed localised states; at lower temperature the features characteristic of hopping transport have been obtained

  Výsledky ukazují, že: pohyblivost majoritních nosičů náboje zapříčiňuje závislosti vodivosti na teplotě a elektrickém poli; přechodná fotovodivost je určena zejména přechodnými změnami koncentrace nabitých nosičů; za pokojové teploty je transport nabitých nosičů náboje kontrolován vícenásobným záchytem na lokalizovaných stavech s různými energiemi; za nižších teplot byly obdrženy transportní vlastnosti charakteristické pro přeskoky nosičů náboje mezi lokalizovanými stavy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008028