Počet záznamů: 1  

Yersinia outer proteins E, H, P, and T differentially target the cytoskeleton and inhibit phagocytic capacity of dendritic cells

 1. 1.
  0099298 - MBÚ 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Adkins, Irena - Köberle, M. - Gröbner, S. - Bohn, E. - Autenrieth, I. B. - Borgmann, S.
  Yersinia outer proteins E, H, P, and T differentially target the cytoskeleton and inhibit phagocytic capacity of dendritic cells.
  [Patogenní proteiny Yersinie YopE, YopH, YopP a YopT rozdílně poškozují cytoskelet a inhibují schopnost fagocytózy u dendritických buněk.]
  International Journal of Medical Microbiology. Roč. 297, - (2007), s. 235-244. ISSN 1438-4221
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: yersinia * yops * dendritic cells
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 2.524, rok: 2007

  Yersinia outer proteins (Yops) of Yersinia enterocolitica disrupt the actin cytoskeleton and phagocytosis of epithelial cells and macrophages. Here, we investigated the effects of different Yops of Y. enterocolitica on murine dendritic cells (DC). YopE, YopH and YopT cooperate to rapidly disrupt the actin cytoskeleton of DC, whereas YopE and YopH are the main effector protein responsible for the inhibition of the phagocytic function of DC. We revealed cell type-specific as well as Yersinia strain and serotype-specific effects of Yops on innate immune functions of DC

  Patogenní proteiny (Yersinia outer proteins -Yops) bakterie Yersinia enterocolitica inhibují aktinový cytoskelet a fagocytózu epiteliálních buněk a makrofágů. V této studii byly studovány efekty patogenních Yop proteinů na funkci myších dendritických buněk. Zatímco, kooperace YopE, YopH a YopT proteinů je potřebná pro účinnou inhibici aktinového cytoskeletu, pouze YopE a YopH účinně poškozují fagocytické funkce dendritických buněk. Bylo zjištěno, že efekt Yop proteinů se liší v závislosti na typu hostitelské buňky a kmeni i sérotypu bakterie Y. enterocolitica
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157958
   
Počet záznamů: 1