Počet záznamů: 1  

Susceptibility of germ-free pigs to challenge with protease mutants of Salmonella enterica serovar Typhimurium

 1. 1.
  0096910 - MBU-M 2008 RIV SIGLE DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šplíchal, Igor - Rychlík, I. - Gregorová, D. - Šebková, A. - Trebichavský, Ilja - Šplíchalová, Alla - Muneta, Y. - Mori, Y.
  Susceptibility of germ-free pigs to challenge with protease mutants of Salmonella enterica serovar Typhimurium.
  [Citlivost bezmikrobních prasat ke stimulaci proteázovými mutanty Salmonella enterica serovar Typhimurium.]
  Immunobiology. Roč. 212, - (2007), s. 577-582. ISSN 0171-2985
  Grant CEP: GA ČR GA524/05/2248
  Grant ostatní:CZ(CZ) 1B4400020
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: salmonella * protease mutants * pig
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.886, rok: 2007

  Salmonella protease mutants, clpP and especially htrA, are candidate live oral vaccines in humans. We test the cytokine response of highly susceptible germ-free pigs to infection with Salmonella Typhimurium clpP and htrA mutants. Cytokine levels (IL-4, IL-10, IL-18 and IFN-gamma) were measured by ELISA in plasma and washes from the terminal small bowel 24 h after oral challenge. Unlike the infection with the wild type strain, no IFN-gamma response and low IL-18 intestinal levels were found in pigs infected with the protease mutants. Our results indicate that htrA and clpP attenuations should be used with caution in populations in which an increased number of immunocompromised individuals can be expected

  Proteázové mutanty salmonel, clpP a obzvlášť htrA, jsou kandidáty na živé orální vakcíny pro člověka. Testovali jsme cytokinovou odpověď u vysoce citlivých bezmikrobních prasat na infekci Salmonella Typhimurium clpP a htrA mutanty. Cytokinové hladiny (IL-4, IL-10, IL-18 a IFN-gama) byly měřeny metodou ELISA v plasmě a výplaších z konce tenkého střeva 24 hodin po orální stimulaci. Na rozdíl od infekce divokým kmenem nebyla pozorována odpověď IFN-gama a jen nízké IL-18 hladiny byly nalezeny u prasat chráněných proteázovnými mutanty. Naše výsledky ukazují, že htrA a clpP oslabení by mělo být použito s obezřetností u populací u kterých je možné očekávat vyšší počet imunokompromitovaných jedinců
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156172