Počet záznamů: 1  

Measurement of the shape of the boson rapidity distribution for p anti-p --> Z/gamma* --> e+ e- + X events produced at s**(1/2) of 1.96 TeV

 1. 1.
  0096832 - FZU-D 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš - Šimák, Vladislav
  Measurement of the shape of the boson rapidity distribution for p anti-p --> Z/gamma* --> e+ e- + X events produced at s**(1/2) of 1.96 TeV.
  [Měření tvaru rozdělení rapidity bosonů při interakci p anti p --> Z/gamma* --> e+ e- +X při těžišťové energii 1.96 TeV.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 76, č. 1 (2007), 012003/1-012003/11. ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk 1P04LA210; GA MŠk 1P05LA257
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: Z boson * Z boson rapidity * D0 * DZero
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.696, rok: 2007

  We present a measurement of the shape of the boson rapidity distribution for p/bar{p}-> Z/gamma*-> e+e- +X events at a center-of-mass energy of 1.96 TeV. Predictions of NNLO QCD are found to agree well with the data over the full rapidity range.

  Prezentujeme měření tvaru rodělení rapidity produkovaných bosonů při p/bar{p}-> Z/gamma*-> e+e- +X. Předpovědi NNLO QCD souhlasí s daty v celém rozsahu rapidity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156103