Počet záznamů: 1  

Humoral immune responses during experimental infection with Fascioloides magna and Fasciola hepatica in goats and comparison of their excretory/secretory products

 1. 1.
  0096553 - BC-A 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Novobilský, A. - Kašný, M. - Mikeš, L. - Kovařčík, K. - Koudela, Břetislav
  Humoral immune responses during experimental infection with Fascioloides magna and Fasciola hepatica in goats and comparison of their excretory/secretory products.
  [Protilátková odpověď v průběhu experimentální infekce koz motolicemi Fascioloides magna a Fasciola hepatica a srovnání jejich exkrečních/sekrečních produktů.]
  Parasitology Research. Roč. 101, č. 2 (2007), s. 357-364. ISSN 0932-0113
  Grant CEP: GA ČR GD524/03/H133; GA MŠk(CZ) LC06009
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) FRVŠ 805/G3/2005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: giant liver fluke * sheep liver fluke * humoral immune responses in goats
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.512, rok: 2007

  This study investigated the humoral immune responses of goats experimentally infected with Fascioloides magna and Fasciola hepatica to F. magna excretory/ secretory products or F. hepatica excretory/secretory products, respectively. The cross-reaction of antibodies developed against F. magna and F. hepatica with excretory/secretory products was recorded by ELISA. The species-specific proteins from F. magna and from F. hepatica were detected by two dimensional electrophoresis and immunoblot as the potential immunodiagnostic markers. F. magna and F. hepatica infection could be distinguished by common immunological techniques based on species-specific antigen–antibodies interaction.

  Byla sledována protilátková odpověď v průběhu experimentální infekce koz motolicemi Fascioloides magna a Fasciola hepatica za použití jejich exkrečních/sekrečních produktů jako antigenů. Pomocí ELISA testu byla zjištěna zkřížená protilátková odpověď proti Fascioloides magna a Fasciola hepatica exkrečním/sekrečním produktům. Pomocí dvourozměrné gelové elektroforézy a imunoblotu byly prokázány druhově specifické proteiny, které představují potenciální imunodiagnostické markry. Infekce motolicemi F. magna a F. hepatica je možno diferenciálně diagnostikovat pomocí obvyklých imunologických postupů založených na druhově specifické vazbě antigenu s protilátkou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155894