Počet záznamů: 1  

p38 MAPK plays an essential role in apoptosis induced by photoactivation of a novel ethylene glycol porphyrin derivative

 1. 1.
  0094890 - UMG-J 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Králová, Jarmila - Dvořák, Michal - Koc, Michal - Král, V.
  p38 MAPK plays an essential role in apoptosis induced by photoactivation of a novel ethylene glycol porphyrin derivative.
  [p38 MAPK hraje zásadní roli v apoptóze vyvolané fotoaktivací nového etylenglykolového derivátu porfyrinu.]
  Oncogene. Roč. 27, č. 21 (2008), s. 3010-3020. ISSN 0950-9232
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: porphyrin * photoactivation * apoptosis of tumour cells * p38 MAPK, caspase * lysosome
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.216, rok: 2008

  In this study, we provide evidence that our new photosensitizing compound, ethylene glycol porphyrin (PORF-TEG), induces a rapid activation of the cell death machinery, upon photostimulation in various cancer cells. PORF-TEG, although primarily localized in lysosomes, induces mitochondria-driven apoptosis. The induction of apoptosis is accompanied by immediate and sustained activation of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK). Conversely, the inhibition of p38 by inhibitors and by the p38alpha dominant-negative mutant as well as the deletion of the p38alpha gene protected cells from apoptosis. Activation of the p38 signaling pathway occurs upstream of caspase activation. In addition, preincubation of cells with scavengers of reactive oxygen species attenuated p38 and caspase activation and increased cell survival, thus connecting reactive oxygen species formation with the activation of the p38 pathway. The data suggest a key role for p38 MAPK in PORF-TEG-photoinduced apoptosis.

  Studie přináší důkazy o tom, že nová, námi připravená fotosensitizující látka - etylenglykolový derivát porfyrinu (PORF-TEG), indukuje (po fotoaktivaci) řízenou buněčnou smrt, apoptózu, u různých druhů nádorových buněk. PORF-TEG, přestože je primárně lokalizován v lysosomech, vyvolává mitochondriálně řízenou apoptózu. Indukce apoptózy je doprovázena bezprostřední a trvalou aktivací p38 mitogen-aktivované protein kinázy (MAPK). Použití inhibitorů p38 kinázy nebo p38alfa dominatně-negativní mutanty stejně jako odstranění p38alfa genu vedlo k potlačení apoptózy. Aktivace p38 signální dráhy předchází aktivaci specifických proteáz - kaspáz. Buňky, které byly před fotoaktivací PORF-TEG ovlivněné látkami pohlcujícími reaktivní kyslíkové molekuly, měly sníženou aktivaci p38 kinázy, kaspáz a zvýšenou životnost. To ukazuje na spojitost tvorby reaktivních druhů kyslíku s aktivací p38 dráhy. Tyto výsledky ukazují na klíčovou úlohu p38 kinázy v indukci apoptózy PORF-TEG po stimulaci světlem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154594