Počet záznamů: 1  

Real-time PCR gene expression profiling

 1. 1. 0094661 - UMG-J 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubista, Mikael - Sjögreen, B. - Forootan, A. - Šindelka, Radek - Jonák, Jiří - Andrade, J.M.
  Real-time PCR gene expression profiling.
  [Real-time PCR expresní profilování.]
  European Pharmaceutical Rewiew. Roč. 1, - (2007), s. 56-60. ISSN 1360-8606
  Grant CEP: GA AV ČR KJB500520601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: real-time PCR, * expression profiling * statistical analysis
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  Real time PCR has rapidly become the preffered technique for quantitative analysis of nucleic acids. Its superior sensitivity, reproducibility and dynamic range make it the preffered choice for expression profiling in scientific, as well as routine, applications

  Real time PCR se rychle stala preferovanou techikou pro kvantitativní analýzu nukleových kyselin. Její jedinněčná citlivost, opakovatelnost a dynamický rozsah ji učinily přednostním výběrem pro expresní profilování, jak ve vědě, tak i v rutinních aplikacích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154414