Počet záznamů: 1  

Laser Photolytic Approach to Cu/polymer Sols and Cu/polymer Nanocomposites with Amorphous Cu Phase.

 1. 1.
  0091484 - UCHP-M 20070283 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Pola, Josef - Ouchi, A. - Bakardjieva, Snejana - Urbanová, Markéta - Boháček, Jaroslav - Šubrt, Jan
  Laser Photolytic Approach to Cu/polymer Sols and Cu/polymer Nanocomposites with Amorphous Cu Phase.
  [Laserově fotolytický přístup k Cu/polymerním koloidům a nanokompositům s amorfní Cu fází.]
  Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. Roč. 192, 2-3 (2007) , s. 84-92. ISSN 1010-6030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: Cu-polymer nanocomposite * laser solution photolysis * amorphous Cu phase
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 1.911, rok: 2007

  Excimer laser photolysis of Cu(II) acetylacetonate in 2-propanol affords Cu/polymer colloidal solutions that undergo sedimentation to Cu/polymer nanocomposites. The sedimentation is little affected by O-containing surface active compounds. UV-VIS and GC/MS spectral analyses of the photolysed solutions indicate that Cu/polymer colloids are formed via intermediary Cu(I) acetylacetonate decomposing into Cu nanoparticles and via simultaneous formation of a photo-polymer. Electron microscopy and X-ray diffraction analysis of the Cu/polymer nanocomposites reveal the presence of unique am

  Fotolýza acetonátu měďnatého zářením excimerového laseru v 2-propanolu vede k tvorbe Cu/polymer koloidních roztoků, které poskytují sediment Cu/polymer nanokompositu. Sedimentace je málo ovlivněna O-obsahujícími povrchově aktivními činidly. UV-VIS a GC-MS analýzy fotolyzovaných roztoků indikují, že koloidy vznikají z transitního Cu(I) acetylacetonátu, který se rozkládá na Cu nanočástice a současnou tvorbou polymeru. Elektronová mikroskopie a difrakćní analýza Cu/polymer nanokompositu odhalily pŕítomnost unikátní amorfní fáze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004311