Počet záznamů: 1  

Radar meteors range distribution model. III. Ablation, shape-density and self-similarity parameters

 1. 1. 0091106 - ASU-R 2008 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Pecinová, Drahomíra - Pecina, Petr
  Radar meteors range distribution model. III. Ablation, shape-density and self-similarity parameters.
  [Model rozdělení vzdáleností radarových meteorů. III. Parametry ablace, tvaru a hustoty, a podobnosti.]
  Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Roč. 37, č. 3 (2007), s. 147-160 ISSN 1335-1842
  Grant CEP: GA ČR GA205/03/1405
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: physics of meteors * radar meteors * range distribution
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika

  The theoretical radar meteors range distribution model of overdense echoes is applied to observed range distributions of meteors belonging to the Quadrantid, Perseid, Leonid, Geminid, variability of the shape-density, ablation, and self-similarity parameters of meteoroids of these streams. We have found in accordance with results of photographical observations that ablation parameter is higher for members of showers of clearly cometary origin, and is lower for Geminids and daytime shower meteoroids. Levin’s self-similarity parameter was found to be much greater than the classical value 2/3 for all investigated streams with the exception of Geminids, for which the value found is almost classical, i.e. 0.66 +/- 0.01.

  Je popsána aplikace modelu rozdělení vzdáleností nasycených ozvěn radarových meteorů na pozorovaná rozdělení meteorů náležejících rojům Quadrantid, Perseid, Leonid, Geminid, a za účelem studia proměnnosti koeficientu tvaru a hustoty, ablačního a podobnostního Levinova parametru uvedených rojů. V souladu s výsledky fotografických pozorování jsme nalezli vyšší hodnoty ablačních parametrů meteoroidů rojů jistého kometárního původu a nižší u meteoroidů roje Geminid a denních rojů Tauridového komplexu. Levinův podobnostní parametr byl nalezen mnohem větší než dosud přijímaná hodnota 2/3 u všech studovaných rojů s výjimkou Geminid, pro něž byla nalezena téměř klasická hodnota 0.66 +/- 0.01.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151783