Počet záznamů: 1  

The development of arbuscular mycorrhiza in two simulated stages of spoil-bank succession

 1. 1. 0091046 - BU-J 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Püschel, David - Rydlová, Jana - Vosátka, Miroslav
  The development of arbuscular mycorrhiza in two simulated stages of spoil-bank succession.
  [Rozvoj arbuskulární mykorhizy při dvou simulovaných stádiích sukcese na výsypkách.]
  Applied Soil Ecology. Roč. 35, č. 2 (2007), s. 363-369 ISSN 0929-1393
  Grant CEP: GA ČR GA526/04/0996; GA ČR(CZ) GD206/03/H137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: mycorrhiza * plant succession * spoil banks
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.810, rok: 2007

  A greenhouse experiment based on a dual mode of mycorrhizal inoculation simulated the formation of mycorrhizal symbiosis at two different stages of plant succession on coalmine spoil banks. In the early stage of succession, arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) germinating form spores were not able to colonise the roots of so-called non-mycotrophic plants (from the families Chenopodiaceae and Brassicaceae). In contrast, the pre-developed mycelium network of AMF (representing the advanced stage of succession) colonised the roots of those plants and formed typical structures (arbuscules) of mycorrhizal symbiosis within their roots. The results suggest that the developed network of mycelium of AMF has an increased potential to colonise plants and is able to promote mycorrhiza even in plants with lower affinity to AMF.

  Skleníkový experiment založený na dvou různých způsobech inokulace simuloval dvě různá stádia rostlinné sukcese na výsypkách. V raném stádiu sukcese klíčily arbuskulární mykorhizní (AM) houby ze spor. V těchto podmínkách nebyly AM houby schopny kolonizovat kořeny tzv. nemykotrofních rostlin (z čeledí Chenopodiaceae a Brassicaceae). Oproti tomu rozvinutá síť houbového mycelia (odpovídající pokročilému stádiu sukcese) byla schopna zajistit kolonizaci kořenů těchto rostlin včetně vytvoření typických útvarů, arbuskulí. Tyto výsledky naznačují, že rozvinutá síť mycelia AM hub má vyšší potenciál kolonizovat kořeny rostlin a vytvářet mykorhizu i s takovými rostlinnými druhy, které zpravidla nebývají s mykorhizou spojovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151739