Počet záznamů: 1  

Viability staining and animal infectivity of Cryptosporidium andersoni oocysts after long-term storage

 1. 1. 0090744 - BC-A 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kváč, Martin - Květoňová, Dana - Salát, Jiří - Ditrich, Oleg
  Viability staining and animal infectivity of Cryptosporidium andersoni oocysts after long-term storage.
  [Životaschopnost a infektivita oocyst Cryptosporidium andersoni při dlouhodobém skladování.]
  Parasitology Research. Roč. 100, č. 2 (2007), s. 213-217 ISSN 0932-0113
  Grant CEP: GA ČR GA524/05/0992
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Cryptosporidium andersoni * viability * infectivity * long-term storage
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.512, rok: 2007

  Preservation of biological properties of oocysts during the storage is critical for experimental work. Stomach cryptosporidia species are less resistant against external influences and their infectivity decreases rapidly in comparison with intestinal species. C. andersoni oocysts lost their infectivity for gerbil after 7 months storage in deionised water (DW) or in 2.5% potassium dichromate solution (PDS). Evaluation of oocyst viability by flow cytometry indicates higher percentage of viable oocysts stored in PDS than in DW, particularly after 6 months of storage. However, direct counting using fluorescent microscope revealed that these results are false and are influenced by the change of staining properties during the storage in PDS. Moreover, the examination of oocyst integrity by flow cytometry revealed that oocysts preserved in PDS kept their wall integrity longer than those stored in DW, and this fact should be taken into consideration during quantification of oocyst survival.

  Uchovávání biologického materiálu po dlouhou dobu je kritickým momentem v experimentální práci. Žaludeční kryptosporidie jsou méně odolné vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí než střevní druhy. Druh C. andersoni ztrácí svou infektivitu pro pískomily po 7 měsících skladování v destilované vodě (DV) nebo 2,5% dvojchromanu draselném (DD). Průtoková cytometrie ukázala vysoké procento živých oocyst po 6 měsících skladování v DD, ačkoliv přímá mikroskopická diagnostika prokázala falešně pozitivní výsledky při skladování v DD. Navíc bylo prokázáno, že stěna oocyst při skladování v DD vydrží déle neporušená než při skladování v DV. Tato fakta by měla být brána v úvahu při vyhodnocování přežívání oocyst.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151528