Počet záznamů: 1  

Cobb-Douglas production function: the case of a converging economy

 1. 1.
  0090533 - NHÚ 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájková, Dana - Hurník, J.
  Cobb-Douglas production function: the case of a converging economy.
  [Cobb-Douglasova produkční funkce: případ konvergující ekonomiky.]
  Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 57, 9-10 (2007), s. 465-476. ISSN 0015-1920
  Grant CEP: GA MŠk LC542
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: Cobb-Douglas production function * Czech economy
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.382, rok: 2007
  http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1088_fau_9_10_2007_00000053.pdf

  The Cobb-Douglas production function is often used to analyse the supply-side performance and measurement of a country's productive potential. This paper shows that the results of a supply-side analysis based on the production function methodology should be taken with a certain degree of caution.

  Cobb-Douglasova produkční funkce se často používá k analyzování nabídkové výkonnosti a měření produkčního potenciálu země. Výsledky nabídkové analýzy založené na metodologii produkční funkce by se měly přijímat s jistým stupněm obezřetnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151398