Počet záznamů: 1  

Density-functional, density-functional tight-binding, and wave-function calculations on biomolecular systems

 1. 1.
  0090271 - ÚOCHB 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubař, Tomáš - Jurečka, Petr - Černý, Jiří - Řezáč, Jan - Otyepka, M. - Valdes, Haydee - Hobza, Pavel
  Density-functional, density-functional tight-binding, and wave-function calculations on biomolecular systems.
  [Použití výpočetních metod založených na teorii funkcionálu hustoty pro studium biomolekulových soustav a srovnání s jinými kvantově-chemickými metodami.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 111, č. 26 (2007), s. 5642-5647. ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA AV ČR IAA400550510; GA ČR(CZ) GD203/05/H001; GA ČR GA203/05/0009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: density functional theory * empirical dispersion-energy term * non-covalent interactions
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.918, rok: 2007

  Two approaches combining density-functional-theory calculations with an empirical dispersion-energy term are investigated in terms of performance and usability in the studies of biomolecular systems. The interaction energy, structure and infrared spectra yielded for selected representative systems are found in a good agreement with reference data.

  Na několika příkladech studií biomolekul jsme zkoumali přesnost a použitelnost metod založených na teorii funkcionálu hustoty a doplněných opravným členem pro disperzní energii. Interakční energie, struktura a infračervená spektra získaná pro reprezentativní zástupce biomolekulových soustav dobře souhlasí s referenčními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004270
   
Počet záznamů: 1