Počet záznamů: 1  

Fine roots and ectomycorrhizas as indicators of environmental change

 1. 1.
  0090006 - ÚVGZ 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Cudlín, Pavel - Kieliszewska-Rokicka, B. - Rudawska, M. - Grebenc, T. - Alberton, O. - Lehto, T. - Bakker, M. R. - Borja, I. - Konopka, B. - Leski, T. - Kraigher, H. - Kuyper, T. W.
  Fine roots and ectomycorrhizas as indicators of environmental change.
  [Jemné kořeny a ektomyrhiza jako indikátor enviromentální změny.]
  Plant Biosystems. Roč. 141, č. 3 (2007), s. 406-425. ISSN 1126-3504
  Grant CEP: GA MŠk OC E38.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Environmental change * indicators * meta-analysis * temperate and boreal zones * woody plants
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.750, rok: 2007

  The aim of the paper was to evaluate, through meta-analysis, the magnitude of the effects of acidicdeposition, nitrogen deposition, increased ozone levels, elevated atmospheric carbon dioxide, and drought on fine roots and ectomycorrhizal (ECM) characteristics. Acidic deposition had a significantly negative impact on fine roots, root length being more sensitive than root biomass. There were no significant effects of nitrogen deposition or elevated tropospheric ozone on the quantitative root parameters. Elevated CO2 had a significant positive effect. Drought had a significantly negative effect on fine root biomass.

  Cílem práce bylo zhodnocení vlivu kyselé depozice, depozice dusíku, zvýšené koncentrace O3 a CO2 a sucha na jemné kořeny a ektomykorhizní (ECM) charakteristiky pomocí meta-analýzy literárních dat. Byl prokázán významný negativní vliv kyselé depozice na jemné kořeny; délka kořenů byla citlivější než jejich biomasa. Žádný vliv depozice dusíku a zvýšené koncentrace O3 na kvantitativní parametry jemných kořenů a mykorhiz nebyl zjištěn. Působení zvýšené koncentrace CO2 mělo pozitivní efekt. Sucho prokazatelně snížilo hodnoty biomasy jemných kořenů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151034