Počet záznamů: 1  

NMR evidence for protonated tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetracacetate

 1. 1. 0089653 - UMCH-V 2008 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříž, Jaroslav - Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Vaňura, P.
  NMR evidence for protonated tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetracacetate.
  [Protonovaný tetraethyl p-tert-butylcalix[4]aren tetracetát – důkaz pomocí NMR.]
  Polish Journal of Chemistry. Roč. 81, č. 7 (2007), s. 1321-1326 ISSN 0137-5083
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: calix[4]arene * protonation * NMR * acetonitrile
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.483, rok: 2007

  In addition to well-known complexes of tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraacetate with alkali metal cations, an equimolar complex of this compound with H3O+ was found to be formed in acetonitrile. The formation is slow but has a very high equilibrium constant, the value of which is beyond the possibilities of exact determination by NMR.

  Bylo nalezeno, že p-tert-butylcalix[4]aren tetraacetát kromě známých komplexů s kationty alkalických kovů tvoří v acetonitrilu ekvimolární komplex H3O+. Tvorba komplexu je pomalá, ale probíhá s velmi vysokou rovnovážnou konstantou, která je mimo možnost přesného stanovení pomocí NMR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150797