Počet záznamů: 1  

Input-output formulation of multidimensional adaptive predictive control

 1. 1. 0089614 - UTIA-B 2008 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Belda, Květoslav - Böhm, Josef
  Input-output formulation of multidimensional adaptive predictive control.
  [Vstupně-výstupní formulace vícerozměrového adaptivního řízení.]
  AT&P Journal plus. Roč. 7, č. 2 (2007), s. 118-123 ISSN 1336-5010
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/05/0271; GA ČR GP102/06/P275
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: ARX models * on-line identification * state-space predictive control
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0089614.pdf

  The paper deals with the design of predictive control intended for systems, which can be described by linear autoregressive models (ARX models), inclusive multidimensional cases. The model parameters are assumed to be constant or slightly time-varying and to be obtained on-line by identification of least squares. The design of predictive control arises from a state-space formulation. In the paper, the initial ARX model representing Input/Output form is transformed to specific -pseudo state-space- form with non-minimal state. This form requires the same computational demands at control design as usual state-space approach.

  Článek se zabývá návrhem prediktivního řízení určeného pro systémy, které mohou by popsány lineárními autoregresivními modely (ARX models), vcetne vícerozmerových případů. Parametry modelů se předpokládají, že se nemění nebo že se mění v času jen pozvolna a mohou být získány průběžnou identifikací nejmenších čtvrců. Návrh prediktivního řízení vychází ze stavové formulace. V článku je výchozí ARX model reprezentující vstupně-výstupní formu převeden do specifického pseudostavového tvaru. Tento tvar má stejné požadavky na výpočet při návrhu řízení jako obecný stavový přístup.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150768