Počet záznamů: 1  

Functional activity of Gi alpha protein in detergent resistant membrane domains from rat brain cortex

 1. 1. 0089344 - FGU-C 2008 US eng A - Abstrakt
  Stöhr, Jiří - Rudajev, Vladimír - Bouřová, Lenka - Lisý, Václav - Novotný, Jiří - Svoboda, Petr
  Functional activity of Gi alpha protein in detergent resistant membrane domains from rat brain cortex.
  [Funkční aktivita Gi alfa proteinu v detergent rezistentních membránových doménách mozkové kůry potkana.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 101, Suppl.1 (2007), s. 52-52. ISSN 0022-3042.
  [European Society for Neurochemistry Meeting /17./. 19.05.2007-22.05.2007, Salamanca]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cpo1 * GABAB receptor * Gi protein * membrane domains
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie

  Instead of the prototypical detergent Triton X-100, we tried to find some other detergent(s) for membrane domains isolation, which would preserve GPCR/G protein coupling. Among various non-ionic detergents tested, Brij58 appeared to be the most convenient choice. We used baclofen-stimulated [35S]GTPγS binding study or measurement of high-affinity [γ32P]GTPase activity as valuable tools for assessment of direct functional coupling between the GABAB receptors and their cognate Gi proteins

  Namísto prototypického detergentu Tritonu X-100, jsme se pokusili najít nějaký jiný detergent(y) pro izolování membránových domén, který by zachoval spřažení GPCR/G protein. Brij 58 se jevil mezi různými testovanými neiontovými detergenty jako nejvhodnější volba. Meření baklofenem stimulované [35S]GTPγS vazby a stanovení vysokoafinní [γ32P]GTPázové aktivity jsme použili jako cenných nástrojů pro hodnocení přímého funkčního spřažení mezi GABAB receptory a jejich příslušným Gi proteinem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150584