Počet záznamů: 1  

Unusual mitochondrial genome structures throughout the Euglenozoa

 1. 1. 0087487 - BC-A 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Roy, J. - Faktorová, Drahomíra - Lukeš, Julius - Burger, G.
  Unusual mitochondrial genome structures throughout the Euglenozoa.
  [Neobvyklá struktura mitochondriálního genomu ve skupině Euglenozoa.]
  Protist. Roč. 158, č. 3 (2007), s. 385-396 ISSN 1434-4610
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/1558; GA MŠk 2B06129
  Grant ostatní:Canadian Institutes of Health Research(CA) MOP-79309
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: euglenozoan protists * mitochondrial chromosomes * mitochondrial ultrastructure
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.102, rok: 2007

  Mitochondrial DNA of Kinetoplastea is composed of different chromosomes, the maxicircle (bearing so-called regular genes) and numerous minicircles (specifying guide RNAs involved in RNA editing). In trypanosomes [Kinetoplastea], DNA circles are compacted into a single dense body, the kinetoplast. This report addresses the question whether multi-chromosome mitochondrial genomes and compacted chromosome organization are restricted to Kinetoplastea or rather occur throughout Euglenozoa, i.e., Kinetoplastea, Euglenida and Diplonemea. To this end, we investigated the diplonemid Rhynchopus euleeides and the euglenids Petalomonas cantuscygni, Peranema trichophorum and Entosiphon sulcatum, using light and electron microscopy and molecular techniques. Our findings together with previously published data show that multi-chromosome mitochondrial genomes prevail across Euglenozoa, while kinetoplast-like mtDNA packaging is confined to trypanosomes.

  Mitochondriální DNA prvoků skupiny Kinetoplastea je tvořena rozdílnými typy chromozómů - maxikroužky (nesou „normální“ geny) a velkým počtem minikroužků (kódují „guide RNA“ účastnící se RNA editingu). U trypanosom [Kinetoplastea] jsou DNA kroužky kondenzovány do jediného tělíska, kinetoplastu. Náš výzkum se zabývá otázkou, zda jsou multichromozomální mitochondriální genomy a kompaktní organizace chromozómů omezeny pouze na skupinu Kinetoplastea, nebo zda jsou rozšířeny v celé skupině Euglenozoa, tj. Kinetoplastea, Euglenida a Diplonemea. Pomocí světelné a elektronové mikroskopie a molekulárních technik byly zkoumány tyto organismy: Rhynchopus euleeides [Diplonemea] a Petalomonas cantuscygni, Peranema trichophorum a Entosiphon sulcatum [Euglenida]. Naše současná zjistění současně s dříve publikovanými výsledky ukazují, že multichromozomální mitochondriální genomy se vyskytují v celé skupině Euglenozoa, zatímco mitochondriální kinetoplastová DNA je typická pouze pro trypanozómy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149323