Počet záznamů: 1  

Conductors, semiconductors and insulators irradiated with short-wavelength free-electron laser

 1. 1. 0085913 - FZU-D 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Krzywinski, J. - Sobierajski, R. - Jurek, M. - Nietubyc, R. - Pelka, J. B. - Juha, Libor - Bittner, Michal - Létal, V. - Vorlíček, Vladimír - Andrejczuk, A. - Feldhaus, J. - Keitel, B. - Saldin, E. - Schneidmiller, E.A. - Treusch, R. - Yurkov, M. V.
  Conductors, semiconductors and insulators irradiated with short-wavelength free-electron laser.
  [Odezva vodičů, polovodičů a izolantů na ozáření krátkovlnným laserem s volnými elektrony.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 101, č. 4 (2007), 043107/1-043107/4. ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA MŠk 1P04LA235; GA MŠk LC510; GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: free-electron laser * extreme ultraviolet * ablation * laser-matter interaction
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 2.171, rok: 2007

  The results of a study of irreversible changes induced on surfaces of metals, semiconductors, and insulators by ultra-short XUV (λ < 100 nm) pulses provided by TTF1 FEL (TESLA Test Facility Free-Electron Laser – Phase 1) facility are reported and discussed. Energy spectra of ions ejected from the irradiated surfaces are also reported

  Článek shrnuje výsledky studia nevratných změn proběhlých na površích kovů, polovodičů a izolantů ozářených ultrakrátkými XUV (λ < 100 nm) pulzy generovanými na zařízení TTF1 FEL (TESLA Test Facility Free-Electron Laser – Phase 1) v Hamburku. Byly rovněž stanoveny energie iontů při interakci emitovaných
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148324