Počet záznamů: 1  

Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations

 1. 1.
  0085340 - GFU-E 2008 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Pal, B. - Heilig, B. - Zieger, B. - Szendröi, J. - Verö, J. - Lühr, H. - Yumoto, K. - Tanaka, Y. - Střeštík, Jaroslav
  Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations.
  [Vliv úplného zatmění Slunce 11. srpna 1999 na geomagnetické pulzace.]
  Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. Roč. 42, č. 1 (2007), s. 23-58. ISSN 1217-8977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: field line resonance * geomagnetic pulsations * solar eclipse
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  The total solar eclipse of August 11, 1999 offered a unique opportunity for the study of its geomagnetic effect - more specifically, of its effect on geomagnetic pulsations, as it swept through Europes many observatories, and additional temporary stations have also been established by Japanese, German and Hungarian groups.

  Úplné zatmění Slunce 11. srpna 1999 nabídlo jedinečnou příležitost pro studium jeho geomagnetických účinků – přesněji vlivu na geomagnetické pulzace, protože procházelo přes mnoho evropských observatoří, navíc další dočasné stanice byly zřízeny skupinami badatelů z Japonska, Německa a Maďarska.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147885