Počet záznamů: 1  

Remote teaching experiments on magnetic domains in thin films

 1. 1.
  0085093 - FZU-D 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobrogowski, W. - Maziewski, A. - Zablotskyy, Vitaliy A.
  Remote teaching experiments on magnetic domains in thin films.
  [Vzdálené školící experimenty s magnetickými doménami v tenkých vrstvách.]
  European Journal of Physics. Roč. 28, - (2007), s. 71-83. ISSN 0143-0807
  Grant ostatní:Marie Curie Felloships Transfer of Knowledge(XE) NANOMAG-LAB, 2004-003177
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic domains * remote experiment * education
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.608, rok: 2007

  We describe our experience in building a remote laboratory for teaching magnetic domains. It is proposed that networks of remotely accessible laboratories could be integrated in the Global Laboratory which could make research and education closer as well as disseminate knowledge and research results to a non-expert audience

  Uvádíme naše zkušenosti ve vybudování vzdálené laboratoře pro studování magnetické domény. Byla navržena integrace sítě laboratoří se vzdáleným přístupem do globální laboratoře, která by tímto přiblížila neodbornému publiku výzkum a vzdělání a také by umožnila šíření znalostí a výzkumných výsledků mezi laiky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147679