Počet záznamů: 1  

Plasmid Vectors for Testing In Vivo Promoter Activities in Corynebacterium glutamicum and Rhodococcus erythropolis

 1. 1. 0084910 - MBU-M 2008 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Knoppová, Monika - Phensaijai, M. - Veselý, Martin - Zemanová, Martina - Nešvera, Jan - Pátek, Miroslav
  Plasmid Vectors for Testing In Vivo Promoter Activities in Corynebacterium glutamicum and Rhodococcus erythropolis.
  [Plasmidové vektory pro testování aktivit promotorů in vivo v Corynebacterium glutamicum a Rhodococcus erythropolis.]
  Current Microbiology. Roč. 55, - (2007), s. 234-239. ISSN 0343-8651
  Grant CEP: GA ČR GA526/04/0542; GA ČR GA204/06/0330
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: corynebacterium * rhodoccoccus * promoter-probe vectors
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.167, rok: 2007

  Construction and application of new promoter-probe plasmid vectors replicating in practically important bacteria Corynebacterium glutamicum a Rhodococcus erythropolis is described. Use of gfp reporter gene, coding for green fluorescent protein, makes possible to test promoter activities in living cells. Use of rfp reference gene, coding for red fluorescent protein, eliminates influence of plasmid copy number on the assay of activity of the tested promoters

  Je popsána konstrukce a využití nových plasmidových vektorů pro testování aktivit a regulace promotorů u prakticky významných bakterií Corynebacterium glutamicum a Rhodococcus erythropolis. Použití reportérového genu gfp, kódujícího zelený fluoreskující protein, umožňuje testování aktivit promotorů v živých buňkách. Použití referenčního genu rfp, kódujícího červený fluoreskující protein, pak eliminuje vliv počtu kopií plasmidu na stanovení aktivity testovaných promotorů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147535