Počet záznamů: 1  

Analysis of catRABC operon for catechol degradation from phenol-degrading Rhodococcus erythropolis

 1. 1.
  0084907 - MBU-M 2008 RIV SIGLE DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Veselý, Martin - Knoppová, Monika - Nešvera, Jan - Pátek, Miroslav
  Analysis of catRABC operon for catechol degradation from phenol-degrading Rhodococcus erythropolis.
  [Analýza operonu catRABC pro degradaci katecholu u bakterie Rhodococcus erythropolis degradující fenol.]
  Applied Microbiology and Biotechnology. Roč. 76, - (2007), s. 159-168. ISSN 0175-7598
  Grant CEP: GA ČR GA526/04/0542
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: rhodococcus erythropolis * catrabc operon * catechol degradation
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.475, rok: 2007

  The catRABC operon for catechol degradation was isolated from phenol-degrading Rhodococcus erythropolis and characterized. It was found that expression of the catRABC operon is regulated at the level of transcription. The product of the catR gene acts as a repressor. The expression of catA is induced by phenol but not by catechol

  Byl izolován a charakterizován operon catRABC obsahující geny, které se účastní degradace katecholu u bakterie Rhodococcus erythropolis degradující fenol. Bylo zjištěno, že exprese operonu catRABC je regulována na úrovni transkripce, přičemž produkt genu catR působí jako represor. Exprese genu catA je indukována fenolem, ale nikoli katecholem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147532