Počet záznamů: 1  

Ecotoxicity monitoring of hydrocarbon-contaminated soil during bioremediation: a case study

 1. 1. 0084676 - MBU-M 2008 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hubálek, Tomáš - Vosáhlová, S. - Matějů, V. - Kováčová, Nora - Novotný, Čeněk
  Ecotoxicity monitoring of hydrocarbon-contaminated soil during bioremediation: a case study.
  [Sledování ekotoxicity půdy kontaminované uhlovodíky během bioremediace: případová studie.]
  Archiv of Environmental Contamination and Toxicology. Roč. 52, č. 1 (2007), s. 1-7 ISSN 0090-4341
  Grant CEP: GA MŠk LN00B030; GA AV ČR KJB600200514
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: bioremediation * ecotoxicity * hydrocarbon-contaminated soil
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.620, rok: 2007

  The ecotoxicity of hydrocarbon-contaminated soil originating from a brownfield was evaluated during a 17-month biodegradation pilot test. The initial concentration of total petroleum hydrocarbons (TPHs) in the soil was 6380 μg.g-1 dry weight. An amount of 200 kg soil was inoculated with 1.5 L of the bacterial preparation GEM-100 containing Pseudomonas sp. and Acinetobacter sp. strains (5.3*1010 CFU.ml-1) adapted to diesel fuel. The concentration of TPHs in the soil decreased by 65.5 % after bioremediation. Different organisms such as the bacterium Vibrio fischeri, terrestrial plants Sinapis alba, Lactuca sativa, Hordeum vulgare, water plant Lemna minor, earthworm Eisenia fetida and the crustacean Heterocypris incongruens were used for ecotoxicity evaluation. The highest toxicity was detected in the first period of bioremediation. However, certain toxic effects were detectable during the whole bioremediation process

  Ekotoxicita půdy kotaminované uhlovodíky byla hodnocena v 17-měsíčním pilotním biodegradačním testu. Počáteční koncentrace TPH byla 6380 mikrogramů na gram sušiny. 200 kg půdy bylo inokulováno 1,5 l bakteriálního preparátu GEM-100 obsahujícího bakterie Pseudomonas sp. a Acinetobacter sp., které byly adptovány na naftu. Koncentrace TPH v půdě klesla po bioremediaci o 65,5%. Ekotoxicita byla hodnocena pomocí organismů Vibrio fischeri, Sinapis alba, Lactuca sativa, Hordeum vulgare, Lemna minor, Eisenia fetida a Heterocypris incongruens. Nejvyšší toxicita byla naměřena během prvního období bioremediace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147382