Počet záznamů: 1  

On personality stability and change: main results of Brno longitudinal study on life-span development

 1. 1.
  0083992 - PSU-E 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Blatný, Marek
  On personality stability and change: main results of Brno longitudinal study on life-span development.
  [K tématu stability a změn osobnosti: hlavní výsledky Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka.]
  Československá psychologie. Roč. 51, Supplement (2007), s. 37-49. ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA406/06/1408
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: life-span development * personality stability and change
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.133, rok: 2007

  This paper gives an overview of the main results of the Brno Longitudinal study on Life-span Development. This builts upon the longitudinal study of children carried in the Institute of Psychology at Brno in the sixties and seventies. The paper starts with information about the original project and how we have searched for participants and built on current sample from the original cohort. Results from three studies concerning personality stability and change are presented. First of them deals with the prediction of adult personality from behaviors observed in the nursling and toddler stages, the second with stability and change of personality in adolescence and the third with subjective perception of personal change in life-long perspective.

  Studie podává přehled hlavních výsledků Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka. Studie vznikla navázáním na longitudinální výzkum dětí, který byl řešen Psychologickým ústavem AV ČR v šedesátých a sedmdesátých letech. První část příspěvku podává základní informace o původní studii, okolnostech hledání jejích účastníků, současném souboru a metodologii nově založeného výzkumu. Ve druhé části příspěvku jsou uvedeny výsledky tří studií věnovaných stabilitě a změnám osobnosti. První se týká možností predikce dospělé osobnosti na základě raného dětského temperamentu, druhá se zabývá stabilitou a změnami osobnosti v průběhu adolescence a třetí je věnována subjektivní percepci změny vlastní osoby v celoživotní perspěktivě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147028