Počet záznamů: 1  

Growth performance and fatty acid profiles of intramuscular and subcutaneous fat from Limousin and Charolais heifers fed extruded linseed

 1. 1.
  0082685 - UZFG-Y 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bartoň, L. - Marounek, Milan - Kudrna, V. - Bureš, D. - Zahrádková, R.
  Growth performance and fatty acid profiles of intramuscular and subcutaneous fat from Limousin and Charolais heifers fed extruded linseed.
  [Růst a profil mastných kyselin v intramuskulárním a podkožním tuku jalovic Limousin a Charolais krmených extrudovaným lněným semenem.]
  Meat Science. Roč. 76, 3 (2007), 517-523. ISSN 0309-1740
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: heifers * linseed * fatty acids
  Kód oboru RIV: GH - Výživa hospodářských zvířat
  Impakt faktor: 2.006, rok: 2007

  Feed intake and weight gains were higher in Charolais heifers than in Limousin heifers. The muscle lipids and subcutaneous fat of Limousin heifers contained more unsaturated fatty acids and conjugated linoleic acid, and less saturated fatty acids than lipids of Charolais heifers. Linseed supplementation improved fatty acid profile of tissue lipids, but breed differences were generally more important than effects of the diet.

  Jalovice plemene Charolais přijímaly více potravy a rostly rychleji než jalovice Limousin. Lipidy masa a podkožního tuku jalovic Limousin obsahovaly více nenasycených masných kyselin a konjugované kyseliny linolové než lipidy jalovic Charolais. Doplněk lněného semene zlepšil skladbu mastných kyselin v tkáňových lipidech, avšak vliv plemene byl výraznější než vliv diety.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146178