Počet záznamů: 1  

Mass Transfer to Clean Bubbles at Low Turbulent Energy Dissipation.

 1. 1.
  0081953 - UCHP-M 20070099 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Alves, S. S. - Vasconcelos, J.M.T. - Orvalho, Sandra
  Mass Transfer to Clean Bubbles at Low Turbulent Energy Dissipation.
  [Přestup hmoty čistých bublin při malé disipaci turbulentní energie.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 61, 4 (2006) , s. 1334-1337. ISSN 0009-2509
  Grant ostatní:FEDER(PT) POCTI/EQU/47689/2002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: bubble * mass tranfer * turbulence
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.629, rok: 2006

  Experimental gas-liquid mass transfer data from a system where single bubbles are kept stationary by a low turbulence downward liquid flow are compared with predictions from theoretical models which take turbulence into account. The data clearly show that, for the turbulence intensities at play, turbulence does not affect mass transfer. Higbie's equation with contact time te=d/u may be used for the calculation of the gas-liquid mass transfer coefficient of clean bubbles in systems with levels of turbulent kinetic energy dissipation of, at least, up to ?~0.04m2s-3.

  Experimentální data přestupu hmoty plyn-kapalina ze systému kde jednotlivé bubliny jsou drženy stacionárně při nízké turbulenci v kapalině tekoucí směrem dolů jsou porovnány s předpověďmi teoretických modelů které berou v úvahu turbulenci. Data jasně ukazují, že turbulence neovlivňuje přestup hmoty v daném rozsahu intenzit turbulence. Higbieho rovnice s kontaktním časem te=d/u může být použita pro výpočet koeficientu přestupu hmoty plyn-kapalina čistých bublin v systémech s úrovněmi disipace turbulentní kinetické energie až do ?=0.04m2s-3.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145670