Počet záznamů: 1  

Effects of ownership and financial performance on corporate environmental performance

 1. 1. 0081619 - NHU-C 2007 US eng J - Článek v odborném periodiku
  Earnhart, D. - Lízal, Lubomír
  Effects of ownership and financial performance on corporate environmental performance.
  [Dopad vlastnictví a finanční výkonnosti na chování firem k životnímu prostředí.]
  Journal of Comparative Economics. Roč. 34, č. 1, (2006), s. 111-129. ISSN 0147-5967
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: Czech Republic * environmental protection * financial performance
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.964, rok: 2006

  This paper analyzes the effects of ownership structure on corporate environmental performance and examines the relationship between financial performance and environmental performance in a transition economy.

  Tato práce analyzuje dopady vlastnické struktury na chování firem k životnímu prostředí a prověřuje vztah mezi finančním výkonem a chováním k životnímu prostředí v tranzitivní ekonomice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145428