Počet záznamů: 1  

Optimal statistical decisions about some alternative financial models

 1. 1.
  0079841 - UTIA-B 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vajda, Igor - Stummer, W.
  Optimal statistical decisions about some alternative financial models.
  [Optimální statistické rozhodování o některých alternatívních finančních modelech.]
  Journal of Econometrics. Roč. 137, č. 2 (2007), s. 441-471. ISSN 0304-4076
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0572; GA ČR GA201/02/1391; GA AV ČR IAA1075403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Black-Scholes-Merton models * Relative entropies * Power divergences * Hellinger intergrals * Total variation distance * Bayesian decisions * Neyman-Pearson testing
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
  Impakt faktor: 1.990, rok: 2007

  Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates.

  Chyby Neyman-Pearsonových testů a rizika bayesovských rozhodnutí jsou odhadnuty pomocí snáze vyčíslitelných informačních divergencí v situaci, kdy hypotézou je geometrický Brownův pohyb a alternativu tvoří difuzní proces s rychlostí růstu závislou na ceně. Dokázuje se řada matematických teorémů popisujích vlastnosti získaných odhadů. Konkrétní data typu DAX indexu jsou použita k osvětlení praktického významu a ověření přesnosti odhadů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144385