Počet záznamů: 1  

Dynamics of the edge transport barrier at plasma biasing on the CASTOR tokamak

 1. 1.
  0079077 - UFP-V 2007 RIV UA eng J - Článek v odborném periodiku
  Stöckel, Jan - Spolaore, M. - Peleman, P. - Brotánková, Jana - Horáček, Jan - Dejarnac, Renaud - Devynck, P. - Ďuran, Ivan - Gunn, J. P. - Hron, Martin - Kocan, M. - Martines, E. - Pánek, Radomír - Sharma, A. - Van Oost, G.
  Dynamics of the edge transport barrier at plasma biasing on the CASTOR tokamak.
  [Dynamika okrajové transportní bariéry při nabíjení plazmatu na tokamaku CASTOR.]
  Problems of Atomic Science and Technology. Roč. 12, č. 6 (2006), s. 19-23. ISSN 1562-6016.
  [International Conference on Plasma Physics and Technology/11th./. Alushta, 11.9.2006-16.9.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: tokamak * plasma * transport barrier * relaxations
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://vant.kipt.kharkov.ua/TABFRAME.html

  A clear and reproducible transition to a regime with an improved particle confinement is routinely observed on the CASTOR tokamak, if the biasing electrode is inserted deep enough into the plasma (r/a ~ 0.5) and biased up to +250V. The steepening of the radial profiles of the plasma density and potential demonstrate the formation of a transport barrier just inside the last closed flux surface. Fast relaxations of the edge plasma parameters, with a frequency of about 10 kHz, are observed when the average radial electric field within the barrier prevailes values of about 20 kV/m. A detailed analysis of the spatial-temporal behavior of these relaxations is presented.

  Zřejmý a reprodukovatelný přechod do režimu se zlepšeným udržením je rutinně pozorován na tokamaku CASTOR, jestliže je nabíjecí elektroda vnořena dostatečně hluboko do plazmatu (r/a ~ 0.5) a nabita na +250 V. Zvýšený gradient hustoty a potenciálu plazmatu demonstruje formování transportní bariery právě uvnitř posledního uzavřeného magnetického povrchu. Rychlé relaxace parametrů okrajového plazmatu, s frekvencí okolo 10 kHz se pozorují když radiální elektrické pole uvnitř bariéry je vyšší než 20 kV/m. V práci se detailně analyzuje časoprostorové chování těchto relaxačních oscilací
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143960