Počet záznamů: 1  

Simple synthesis, photophysics, and electroluminescent properties of poly[2,7-bis(4-tert-butylstyryl)fluorene-9,9-diyl-alt-alkane-.alpha.,.omega.-diyl]

 1. 1. 0075969 - UMCH-V 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikroyannidis, J. A. - Barberis, V. P. - Výprachtický, Drahomír - Cimrová, Věra
  Simple synthesis, photophysics, and electroluminescent properties of poly[2,7-bis(4-tert-butylstyryl)fluorene-9,9-diyl-alt-alkane-.alpha.,.omega.-diyl].
  [Jednoduchá syntéza, fotofyzika a elektroluminescenční vlastnosti poly[2,7-bis(4-tert-butylstyryl)fluorene-9,9-diyl-alt-alkane-.alpha.,.omega.-diyl].]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 45, č. 5 (2007), s. 809-821. ISSN 0887-624X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR IAA4050409; GA ČR GA203/04/1372
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: distyrylfluorene * electrochemical properties * electroluminescence
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.529, rok: 2007

  Two new alternating copolymers containing discrete chromophores of substituted 2,7-distyrylfluorene bridged through alkylenes directly attached to the C-9 of fluorene were prepared with a simple synthetic route. The polymers were soluble in common organic solvents and showed relatively low Tg values.

  Jednoduchou syntézou byly připraveny dva nové alternující kopolymery obsahující izolované chromofory substituovaného 2,7- distyrylfluorenu připojené prostřednictvím alkylenů na C-9 fluorenu. Polymery byly rozpustné v běžných organických rozpouštědlecha vykazovaly relativně nízké hodnoty Tg.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003885