Počet záznamů: 1  

The effects of small metal additions (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn) on the magnetocaloric properties of the Gd5Ge2Si2 alloy

 1. 1.
  0051121 - GLU-S 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Shull, R. D. - Provenzano, V. - Shapiro, A. J. - Fu, A. - Lufaso, M. W. - Karapetrova, J. - Kletetschka, Günther - Mikula, V.
  The effects of small metal additions (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn) on the magnetocaloric properties of the Gd5Ge2Si2 alloy.
  [Effekt malých kovových příměsí (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn)na magnetokalorické vlastnosti u Gd5Ge2Si2 směsí.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 99, č. 8 (2006), s. 8-8. ISSN 0021-8979
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: magnetocaloric * (Co, Cu, Ga, Mn, Al, Bi, Sn) additions * Cryogenic properties
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.316, rok: 2006

  The addition of Cu, Ga, Mn, and Al completely eliminated the large hysteresis losses present in the undoped Gd5Ge2Si2 alloy between 270 and 330 K, broadened the magnetic entropy change delta peak, and shifted its peak value from 275 to 305K.

  Přidání Cu, Ga, Mn, a Al úplně eliminovalo velké hysterézní ztráty přítomné v čistých Gd5Ge2Si2 směsech mezi 275 a 305K, rozšířilo magnetickou entropickou změnu delta Sm anomalie a posunulo anomalii z 275 K na 305K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0141076