Počet záznamů: 1  

A PROBE-BASED METHOD FOR MEASURING THE TRANSPORT COEFFICIENT IN THE TOKAMAK EDGE REGION

 1. 1.
  0050589 - UFP-V 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Brotánková, Jana - Martines, E. - Adámek, Jiří - Popa, G. - Costin, C. - Schrittwieser, R. - Ionita, C. - Stöckel, Jan - Van Oost, G. - van de Peppel, L.
  A PROBE-BASED METHOD FOR MEASURING THE TRANSPORT COEFFICIENT IN THE TOKAMAK EDGE REGION.
  [Nová sondová metoda pro měření transportního koeficientu v okrajovém plazmatu tokamaku.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 56, č. 12 (2006), s. 1321-1327. ISSN 0011-4626.
  [Workshop on the Electric Field, Structures, and Relaxation in Edge Plasma/9th./. Řím, 26.6.2006-27.6.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB100430601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: probe measurements * plasma edge * diffusion
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.568, rok: 2006

  A new method for measuring the diffusion coefficient in the edge plasma of fusion devices is presented. The method is based on studying the decay of the plasma fluctuation spectrum inside a small ceramic tube having its mouth flush with a magnetic surface and its axis aligned along the radial direction. The plasma fluctuations are detected by an electrode, radially movable inside the tube. In the experiment described herein, which was performed in the edge region of the CASTOR tokamak, the electrode measured the floating potential. The experimental arrangement is the same used for the direct plasma potential measurements according to the “Ball-pen probe”, which design is based on the Katsumata probe principle. When the electrode protrudes from the tube, the measured signal shows the floating potential fluctuations of the plasma. Retracting the electrode into the tube, the signal power spectrum displays a decay. This decay is different for different frequencies, and is exponenti.

  Práce představuje novou metodu na měření difúzního koeficientu v okrajovém plazmatu. Metoda je založená na analýze statistických vlastností signálu měřeného uvnitř ball-pen sondy. Ball-pen sonda se skládá z kovového kolektoru uvnitř boron-nitridového tunelu. Z ubývající spektrální hustoty signálu uvnitř tohoto tunelu lze, za předpokladu difúzního šíření plazmatu, určit difúzní koeficient. Tvar křivky naměřeného difúzního koeficientu se shoduje s tvarem křivky koeficientu Bohmovy difúze. Hodnoty difúzního koeficientu souhlasí s hodnotami měřenými v předchozích pracích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003819