Počet záznamů: 1  

Preparation, solubility, infrared spectra and radiolysis of tetramethylammonium hydrogenselenate monohydrate and lithium tetramethylammonium selenate tetrahydrate

 1. 1.
  0050216 - UACH-T 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Havlíček, D. - Turek, L. - Plocek, Jiří - Mička, Z.
  Preparation, solubility, infrared spectra and radiolysis of tetramethylammonium hydrogenselenate monohydrate and lithium tetramethylammonium selenate tetrahydrate.
  [Příprava, rozpustnost, infračervená spektra a radiolýza monohydrátu hydrogenselenanu tetramethylammoného a tetrahydrátu selenanu lithno tetramethylammoného.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 71, č. 3 (2006), s. 411-422. ISSN 0010-0765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: tetramethylammonium salts * hydrogenselenates * selenates
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.881, rok: 2006

  Solubility in the (Me4N)(2)SeO4-H2SeO4-H2O and (Me4N)(2)SeO4-Li2SeO4-H2O systems were studied. The new compounds, tetramethylammonium hydrogenselenate monohydrate ((Me4N)HSeO4 center dot H2O) and lithium tetramethylammonium selenate tetrahydrate (Li(Me4N)SeO4 center dot 4H(2)O), have been found in these systems. Both substances were characterised by chemical analysis and IR molecular spectroscopy. Both of the title substances decompose under the influence of X-radiation and, thus, their structures cannot be determined. The radiolysis of both substances was studied in greater detail. Tetramethylammonium hydrogenselenate monohydrate is dehydrated by X-radiation to form the anhydrous salt. The reaction is controlled by first-order kinetics with a rate constant of 1.30(3) x 10(-3) s(-1).

  Byla studována rozpustnost v ternárních systémech (Me4N)2SeO4–H2SeO4–H2O a (Me4N)2SeO4–Li2SeO4–H2O. V systémech byly nalezeny nové sloučeniny: monohydrát hydrogenselenanu tetramethylammoného a tetrahydrát selenanu lithno tetramethylammoného. Látky byly charakterizovány IR-spektroskopií. Obě látky se rozkládají působením rentgenového záření. Byla stanovena rychlostní konstanta rozkladu monohydrátu hydrogenselenanu tetramethylammoného.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140404