Počet záznamů: 1  

Karyotaxonomy of Myosotis alpestris group

 1. 1.
  0049873 - BÚ 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Štěpánková, Jitka
  Karyotaxonomy of Myosotis alpestris group.
  [Chromozomové počty a taxonomické poznámky k zástupcům skupiny Myosotis alpestris.]
  Preslia. Roč. 78, - (2006), s. 345-352. ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6005312
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: karyogeography * Myosotis alpestris group * distribution area
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.119, rok: 2006

  Chromosome numbers of taxa belonging to the Myosotis alpestris group are provided and/or confirmed. A chromosome count is reported for the first time for M. olympica. A new ploidy level (2n = 24) was revealed within M. stenophylla for which previously only tetraploid cytotypes are reported. Myosotis stenophylla is identified for the first time from Greece. Previous chromosome counts for M. ambigens, M. alpestris, M. atlantica, M. corsicana, M. lithospermifolia, and M. suaveolens are confirmed based on plants originating from karyologically poorly investigated parts of the distribution areas of this polyploid complex.

  V práci jsou uvedeny výsledky karyologické analýzy druhů Myosotis alpestris, M. ambigens, M. atlantica, M. corsicana, M. lithospermifolia, M. olympica, M. stenophylla a M. suaveolens. Pro druh M. olympica byl poprvé stanoven chromozomový počet, 2n = 24. Nově byl pro území Řecka zjištěn druh M. stenophylla a zároveň poprvé pro tento druh stanoven diploidní počet 2n = 24.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140150