Počet záznamů: 1  

Comments on "Ceria-Zirconia High-Temperature Desulfurization Sorbents".

 1. 1.
  0049446 - UCHP-M 20060007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hartman, Miloslav - Trnka, Otakar
  Comments on "Ceria-Zirconia High-Temperature Desulfurization Sorbents".
  [Komentář k vysokoteplotnímu odsiřování sorbentum na bázi ceria-zirkonia.]
  Industrial and Engineering Chemistry Research. Roč. 45, č. 4 (2006), s. 1548-1549. ISSN 0888-5885
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: hydrogen sulfide * desulfurization * cerium sorbent
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.518, rok: 2006

  The properties of s hight-temperature desulfurization sorbent capable of reducin H2S concentration in coal gas to levels suitable for advanced power generation processes such as the integrated gasification combined cycle were explored and examined.

  Prozkoumány vlastnosti vysokoteplotních sorbentů k velmi účinné separaci sulfánů ze surového energetického plynu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139830