Počet záznamů: 1  

Bivalve wood borings of the ichnogenus Teredolites Leymerie from the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cretaceous, Czech Republic)

 1. 1.
  0049120 - GLU-S 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříž, J. - Mikuláš, Radek
  Bivalve wood borings of the ichnogenus Teredolites Leymerie from the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cretaceous, Czech Republic).
  [Vrtby mlžů v dřevitých substrátech (ichnorod Teredolites Leymerie) z České křídové pánve (svrchní křída, Česká Republika).]
  Ichnos. Roč. 13, č. 3 (2006), s. 159-174. ISSN 1042-0940
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Borings * Mollusca * sedimentary environment
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=CASCR&colors=7&lang=en&jour_id=41560

  Finds of fossil wood with bivalve wood borings (Teredolites clavatus and T. longissimus) occur in various facies and presumed sedimentary settings of the platform, chiefly shallow-marine Bohemian Crectaceous Basin. The basin comprises areas with sandy-dominated sediments, with marl and clay-dominated sediments, areas with predominat sandy-marly rocks, and finally areas dominated by calcareous nearshore sediments. Teredolites clavatus is sometimes very common in fossil wood of sandstones, which originated in beach or deltaic settings; marl and clay-dominated rock bear much more frequently wood fragments densely bored by Teredolites longissimus. When accompanied by evidence of marine environments as body fossils, glauconite or typical trace fossils, most of the wood fragments are bored.

  Nálezy fosilních dřev z České křídové pánve pocházejí z různých horizontů a facií. Teredolites clavatus je často jediným paleontologickým indikátorem mořského prostředí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139598