Počet záznamů: 1  

Vairimorpha disparis n. comb. (Microsporidia: Burenellidae): a redescription and taxonomic revision of Thelohania disparis Timofejeva 1956, a microsporidian parasite of the gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae)

 1. 1.
  0048733 - BC-A 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vávra, Jiří - Hyliš, M. - Vossbrinck, C. R. - Pilarska, D. K. - Linde, A. - Weiser, Jaroslav - McManus, M. L. - Hoch, G. - Solter, L. F.
  Vairimorpha disparis n. comb. (Microsporidia: Burenellidae): a redescription and taxonomic revision of Thelohania disparis Timofejeva 1956, a microsporidian parasite of the gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae).
  [Vairimorpha disparis n. comb. (Microsporidia: Burenellidae): redeskripce a taxonomická revize Thelohania disparis Timofejeva 1956, mikrosporidie parazitující bekyni velkohlavou Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae).]
  Journal of Eukaryotic Microbiology. Roč. 53, č. 4 (2006), s. 292-304. ISSN 1066-5234
  Grant ostatní:Karlova Univerzita v Praze a USDA US Forest Service(CZ) 161/79-982111; USDA FS Cooperative Agreement(US) AG 01CA-11242343-107; Grant US Agricultural Experimental Station(US) ILLU-65-0344; Deutsche ForschungsGemeinschaft(BG) 436 BUL 17/8/04
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518; CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: microsporidia * parasitology * biological control
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 2.288, rok: 2006

  Taxonomic redescription of a microsporidian originally described as Thelohania disparis and its correct assignment to the genus Vairimorpha. The parasite is a pathogen of the gypsy moth Lymantria dispar, important forest pest. The redescription, which is the prerequisite for the use of the organism as biological control agent, is based on structural, ultrastructural and molecular biology characters of a number of isolates of the parasite collected in numerous sites of occurrence of the host organism in the Central and Eastern Europe.

  Taxonomická redefinice a nový popis mikrosporidie původně popsané jako Thelohania disparis, která však správně patří do rodu Vairimorpha. Parazit je významným patogenem bekyně velkohlavé Lymantria dispar, významného lesního škůdce. Redeskripce, která je základním předpokladem pro použití organizmu jako biokontrolního agens, je založena na strukturálních, ultrastrukturálních a molekulárně biologických vlastnostech organizmu jak byly stanoveny na základě výzkum řady izolátů sebraných v areálu výskytu hostitelského organizmu ve střední a východní Evropě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139304