Počet záznamů: 1  

Co-inoculation of Borrelia afzelii with tick salivary gland extract influences distribution of immunocompetent cells in the skin and lymph nodes of mice

 1. 1.
  0048627 - PAU-O 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Severinová, Jana - Salát, Jiří - Kročová, Z. - Řezníčková, Jana - Demová, Hana - Horká, Helena - Kopecký, Jan
  Co-inoculation of Borrelia afzelii with tick salivary gland extract influences distribution of immunocompetent cells in the skin and lymph nodes of mice.
  [Společná inokulace Borrelia afzelii a extraktu z klíštěcích slinných žláz ovlivňuje distribuci imunokompetentních buněk v kůži a lymfatických uzlinách myší.]
  Folia Microbiologica. Roč. 50, č. 5 (2005), s. 457-463. ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA ČR GA524/02/0901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6022909
  Klíčová slova: tick salivary gland extract * inflammation * Borrelia
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 0.918, rok: 2005

  The impact of Ixodes ricinus salivary gland extract (SGE) on inflammatory changes in the skin and draining lymph nodes of mice, elicited by the infection with B. afzelii, was analysed using flow cytometry. SGE injected together with spirochetes reduced numbers of leukocytes and .gamma..delta.-T lymphocytes in infected epidermis at early time-points post infection. In draining lymph nodes, the anti-inflammatory effect of SGE was manifested by the decrease of total cell count compared with that in mice treated with inactivated SGE.

  Pomocí průtokové cytometrie byl analyzován vliv extraktu ze slinných žláz (SGE) z klíštěte Ixodes ricinus na zánětlivé změny v kůži a spádových lymfatických uzlinách. SGE injikovaný společně se spirochétami snížil počet leukocytů a .gamma..delta.-T lymfocytů v infikované epidermis v časných fázích infekce. Ve spádových uzlinách se protizánětlivý efekt SGE projevil snížením celkového počtu buněk ve srovnání s myšmi, kterým byl injikován s boreliemi inaktivovaný SGE.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0139223