Počet záznamů: 1  

An accumulation of tandem DNA repeats on the Y chromosome in Silene latifolia during early stages of sex chromosome evolution

 1. 1.
  0048064 - BFU-R 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hobza, Roman - Lengerová, Martina - Svoboda, J. - Kubeková, H. - Kejnovský, Eduard - Vyskot, Boris
  An accumulation of tandem DNA repeats on the Y chromosome in Silene latifolia during early stages of sex chromosome evolution.
  [Akumulace tandemových repeticí DNA na chromosomu Y Silene latifolia v průběhu časných stadií evoluce pohlavních chromosomů.]
  Chromosoma. Roč. 115, č. 5 (2006), s. 376-382. ISSN 0009-5915
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA521/06/0056; GA ČR(CZ) GA204/05/2097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: plant melandrium-album * dioecious plant * X-chromosome
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.065, rok: 2006

  Here we characterize a novel tandem repeat called TRAYC, which has accumulated on the Y chromosome in S. latifolia. Its presence demonstrates that degenerative processes of satellite accumulation are at work even in this early stage of sex chromosome evolution.

  Práce popisuje novou tandemovou repetici nazvanou TRAYC, která se akumulovala na chromosomu Y u Silene latifolia. Její přítomnost demonstruje, že degenerativní procesy akumulace satelitů působí již v časných stadiích evoluce pohlavních chromosomů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138789