Počet záznamů: 1  

Pracovní život a partnerské rozchody

 1. 1.
  0047657 - SOÚ 2007 CZ cze N - Článek v novinách
  Vohlídalová, Marta
  Pracovní život a partnerské rozchody.
  [Working life and break-ups of partnerships.]
  Socioweb. Roč. 5, č. 12 (2006), s. 5-7. ISSN 1214-1720
  Grant CEP: GA MPS(CZ) 1J034/05-DP2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: break-up of partnership * divorce
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  www.socioweb.cz

  Česká republika patří k zemím s nejvyšší mírou rozvodovosti v Evropě. Jedním z možných důvodů partnerských rozchodů a rozvodů přitom může být práce a pracovní život partnerů. Problém slaďování dvou pracovních kariér a profesních životů s péčí o děti a domácnost a soukromým životem totiž může vést ke vzniku mnoha konfliktních situací, jejichž následkem pak může být rozchod nebo rozvod. Článek se snaží odpovědět na otázku jestli lze práci a pracovní život označit za významnou příčinu rozpadů manželství a partnerství v ČR. Vychází přitom z kvantitativní analýzy dat pocházejících z šetření 5510 respondentů, které proběhlo v r. 2005.

  The Czech Republic counts among countries with the highest divorce rates in Europe. It is possible, that work and working life of partners is one of the reasons for the break-ups of partnerships. - The problem of harmonization of two working carriers and professional lives with the care for children and household maintenance can lead into the formation of many conflict situations between partners. The paper aims to answer the question whether the working life could be considered to be significant cause of the decomposition of the marriages and partnerships in the Czech Republic. The findings are based on a quantitative analysis of data collected in a study of 5 510 respondents in 2005 in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138500

   
   
Počet záznamů: 1