Počet záznamů: 1  

Genetics of susceptibility to leishmaniasis in mice: four novel loci and functional heterogeneity of gene effects

 1. 1. 0045255 - UMG-J 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Havelková, Helena - Badalová, Jana - Svobodová, M. - Vojtíšková, Jarmila - Kurey, Irina - Vladimirov, Vladimir - Demant, P. - Lipoldová, Marie
  Genetics of susceptibility to leishmaniasis in mice: four novel loci and functional heterogeneity of gene effects.
  [Genetika vnímavosti k leishmaniose u myši: čtyři nové lokusy a funkční heterogenita genového efektu.]
  Genes and Immunity. Roč. 7, č. 3 (2006), s. 220-233 ISSN 1466-4879
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA310/03/1381; GA ČR(CZ) GD310/03/H147
  Grant ostatní:HHMI(US) 55000323
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: leishmaniasis * host response * gene effect
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.533, rok: 2006

  Symptoms of human leishmaniasis range from subclinical to extensive systemic disease, but the basis of these variations is unknown. We analyzed the symptomatology of leishmaniasis in mice by monitoring skin lesions, hepatomegaly, splenomegaly and seven immunological parameters. We detected and mapped 17 Leishmania major response (Lmr) gene loci that control the symptoms of infection. Surprisingly, the individual Lmr loci control 13 different combinations of pathological and immunological symptoms. These findings extend the paradigm for the genetics of host response to infection to include numerous genes, each controlling a different set of organ-specific and systemic effects.

  Projevy leishmaniosy u člověka jsou pozorovány v rozsahu od subklinických po projevy rozsáhlého systémového onemocnění. Příčiny těchto odlišností dosud nejsou známy. Analyzovali jsme symptomatologii leishmaniosy u myší tak, že jsme monitorovali vývoj lezí, hepatomegalii, splenomegalii a sedm imunologických parametrů. Objevili jsme 17 genových lokusů odpovědi na Leishmania major (Lmr), které kontrolují projevy infekce. Překvapivě jednotlivé Lmr lokusy kontrolovaly 13 různých kombinací patologických a imunologických symptomů. Tento nález rozšiřuje názor na odpověď hostitele na infekci. Naše práce ukazuje, že odpověď na infekci je řízena mnoha geny, z nichž každý kontroluje různé skupiny orgánově specifických a systémových efektů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137830