Počet záznamů: 1  

Assessment of the thermodynamic properties and phase diagram of the Bi-Pd system

 1. 1. 0044984 - UFM-A 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vřešťál, Jan - Pinkas, J. - Watson, A. - Scott, A. - Houserová, Jana - Kroupa, Aleš
  Assessment of the thermodynamic properties and phase diagram of the Bi-Pd system.
  [Optimalizace termodynamických vlastností a fázového diagramu soustavy Bi-Pd.]
  Calphad - Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. Roč. 30, č. 1 (2006), s. 14-17 ISSN 0364-5916
  Grant CEP: GA MŠk OC 531.001; GA MŠk OC 531.002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: phase diagram * ab initio calculations * calorimetry
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 1.432, rok: 2006

  New experimental DTA, XRD, SEM, solution calorimetry and ab initio calculated results are used together with data from the literature to assess the thermodynamic parameters of the Bi-Pd system, necessary for calculation of phase diagram by CALPHAD method.

  Byla provedena optimalizace nových experimentálních dat získaných metodou DTA, XRD, SEM, rozpouštěcí kalorimetrií a ab initio výpočty, které spolu s daty z literatury poskytly optimální hodnoty termodynamických parametrů potřebných pro výpočet fázového diagramu soustavy Bi-Pd metodou CALPHAD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137640