Počet záznamů: 1  

PT-symmetric supersymmetry in a solvable short-range model

 1. 1. 0043712 - UJF-V 2007 RIV SG eng J - Článek v odborném periodiku
  Bagchi, B. - Mallik, S. - Bíla, Hynek - Jakubský, Vít - Znojil, Miloslav - Quesne, C.
  PT-symmetric supersymmetry in a solvable short-range model.
  [PT-symetrická supersymetrie v řešitelném krátkodosahovém modelu.]
  International Journal of Modern Physics. A. Roč. 21, č. 10 (2006), s. 2173-2190 ISSN 0217-751X
  Grant CEP: GA MŠk LC06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: PT-symmetry * supersymmetry * deep square
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 0.914, rok: 2006

  The simplest purely imaginary and piecewise constant PT-symmetric potential located inside a larger box is studied. Unless its strength exceeds a certain critical value, all the spectrum of its bound states remains real and discrete. We interpret such a model as an initial element of the generalized non-Hermitian Witten's hierarchy of solvable Hamiltonians and construct its first supersymmetric partner in closed form.

  Předmětem článku je studium nejjednoduššího čistě imaginárního a po částech konstantního PT-symetrického potenciálu na omezeném intervalu. Dokud síla interakce nepřesáhne určitou kritickou hodnotu, veškeré spektrum je reálné a diskrétní. Tento model interpretujeme jako počáteční prvek zobecněné nehermitovské Wittenovy hierarchie řešitelných hamiltoniánů. První ze supersymetrických partnerských potenciálů je explicitně zkonstruován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136634